Projekt

PROJEKT

Vill man förverkliga en idè kan man bla göra det i projektform.

 

Under en begränsad period undersöker man om idén är hållbar. När projektet närmar sig sitt slut genomförs en utvärdering och om utfallet blir positivt bör den implementeras i befintlig verksamhet eller avgränsas till ett eget företag.