Om Oss

OM OSS


Vi är ett litet privat företag med ett stort socialt engagemang. Vi bedriver våran verksamhet på landet, i Hangelösa Kyrkby, mitt emellan Skara, Götene och Lidköping.


Vi erbjuder meningsfull och stimulerande sysselsättning för personer som av någon anledning står långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden.


Arbetsuppgifterna på gården anpassas individuellt, med hänsyn till varje enskild person, djuren och rådande årstid.



PROJEKT


Våren 2017 till sommaren 2018 genomför vi ett Leaderprojekt som finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden. Detta är vi väldigt stolta över. Projektet syftar till att bla bygga upp och kvalitetsäkra verksamheten genom att bli certifierade enligt GRÖN ARENA. Likaså skall vi komma närmare kunder genom att kunna erbjuda kostnadsfri prova på tid hos oss på gården.










 

KURSER/UTBILDNINGAR


Grundkurs - GRÖN ARENA

Grundutbildning familjehem

Träningsfamiljsutbildning - MTFC/TFCO

Grundutbildning - KOGNITIVA FUNKTIONER





GRÖN ARENA

Grön Arena är ett koncept inom Hushållningssällskapet för utveckling av gårdar som erbjuder tjänster inom social omsorg, skola och hälsoområdet. Tjänster som anpassas efter den enskilde individen för att nå personlig utveckling och en förbättrad livskvalité. Aktiviteterna utgår från gårdens arbete med djur, natur och trädgård.


Grön Arena består av tre delar:


Social omsorg – daglig verksamhet, sysselsättning och arbetsträning på ett roligt och meningsfullt sätt på en lantgård. Målgruppen är barn och ungdomar, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder, äldre och personer med symptom på tidig demens samt missbrukare.


Arbetsträning och rekreation – vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag efter sjukskrivning eller lång frånvaro från arbetsmarknaden.


Skol- och fritidsverksamhet – ett nytt sätt att använda gården som en pedagogisk resurs.


 



Grön Arena har funnits i Värmland sedan 2006 och under 2013 och 2014 drevs ett nationellt projekt för att sprida konceptet över landet. Idag finns det över 50 stycken godkända Grön Arena-gårdar från Skåne i söder till Norrbotten i norr, och det blir fler och fler.






VÄRDEGRUNDSPOLICY

VI ÄR ALLA LIKA, FASTÄN ATT VI ALLA ÄR OLIKA



EN GRUNDLÄGGANDE VÄRDERING FÖR OSS ÄR ATT MAN SKA BEHANDLA ANDRA SÅSOM MAN SJÄLV VILL BLI BEHANDLAD.


VÅRA LEDORD I VERKSAMHETEN ÄR SINNESFRID, OMTANKE OCH UTVECKLING OCH MED DET MENAR VI:


SINNESFRID


OAVSETT VEM MAN ÄR SÅ FINNS DET STUNDER I LIVET SOM ÄR MER PÅFRESTANDE ÄN VAD MAN ORKAR MED. BEFINNER MAN SIG I DETTA SKEDE GES DET MÖJLIGHET HOS OSS ATT VARVA NER OCH UTFÖRA ENKLA, STIMULERANDE OCH REHABILITERANDE ARBETSUPPGIFTER I EN LUGN OCH BEHAGLIG MILJÖ.


OMTANKE


DET ÄR VÄLDIGT VIKTIGT ATT VARJE PERSON FÅR KÄNNA SIG SEDD OCH BEHÖVD OCH ATT MAN TILLHÖR EN GRUPP DÄR MAN KÄNNER SAMHÖRIGHET.


UTVECKLING


GENOM ATT ERBJUDA EN NATURSKÖN MILJÖ OCH ARBETSUPPGIFTER SOM ÄR ANPASSADE EFTER INDIVIDENS FÖRUTSÄTTNINGAR GES DE BÄSTA FÖRUTSÄTTNINARNA TILL UTVECKLING OCH FRAMSTEG.